Widget Image
Fundacja Pomocy Chorym na Dystonię

Diagnostyka, terapia, leki refundowane.

Profesjonalni rehabilitanci, wybór odpowiednich metod, szkolenia rehabilitantów.

Cykliczne spotkania, platforma wymiany doświadczeń, eventy specjalne.

Profesjonalni psycholodzy, terapia psychologiczna, samoświadomość choroby.

Wspieranie racjonalnego prawodawstwa, współpraca z firmami, współpraca z PFRON.

Współpraca z środkami masowego przekazu, panel specjalistów, badania naukowe.

15234

Pacjenci w Polsce

38

Rodzaje dystonii

168

Lekarze specjaliści

27

Placówki specjalistyczne

AKTUALNOŚCI