Widget Image
Fundacja Pomocy Chorym na Dystonię
Image Alt

Leczenie

Diagnostyka, terapia, leki refundowane.

Jak leczyć dystonię?

Leczenie dystonii jest wyłącznie objawowe. W chwili obecnej nie ma leków o działaniu protekcyjnym.

Leczenie dystonii dzieli się na farmakologiczne i zabiegowe. Leczenie farmakologiczne obejmuje: trihexyfenidil, biperiden, klonazepam, diazepam, lorazepam, baklofen, tetrabenazynę a u pacjentów ze zdiagnozowaną dystonią reagującą na lewodopę – lewodopę. Należy podkreślić, że skuteczność tego typu leczenia (z wyjątkiem dystonii reagującej na lewodopę) jest niewielka. Rekomendowaną metodą leczenia u większości pacjentów z dystonią ogniskową są iniekcje toksyny botulinowej. Lek wstrzykuje się do mięśni zajętych chorobą. Lokalizację mięśni ułatwia zastosowanie ultrasonografii lub elektromiografii. Działanie toksyny botulinowej polega na hamowaniu przewodnictwa między nerwem a mięśniem, przez co mięsień nie jest aktywowany i w konsekwencji ulega rozluźnieniu. W efekcie, u pacjentów z dystonią uzyskuje się zmniejszenie ruchów mimowolnych, a także bólu. Czas działania toksyny botulinowej utrzymuje się około 3 miesięce.

Elementem leczenia jest także zachęcanie pacjenta do poszukiwania trików czuciowych, zmniejszających objawy dystonii i stosowania ich w życiu codziennym.

Leczenie zabiegowe obejmuje zabiegi głębokiej stymulacji mózgu (ang. deep brain stimulation, DBS) oraz zabiegi lezji (ang. gamma-knife). Pacjenci kwalifikowani do tego typu leczenia to, ci
u których leczenie farmokologiczne jest nieskuteczne a objawy dystonii powodują znaczną niesprawność i utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Leczenie dystonii jest wieloletnie. Dlatego niezwykle ważne jest właściwe postawienie diagnozy a następnie indywidualny dobór terapii. Lekarz, wspólnie z pacjentem powinien przedyskutować cele leczenia i możliwości ich osiągnięcia przy włączeniu odpowiedniej metody leczenia.
Leczenie dystonii obejmuje także leczenie chorób współistniejących mogących mieć wpływ na jej przebieg np. depresji.

reh8
iStock_000008788006Large-900x1200