Widget Image
Fundacja Pomocy Chorym na Dystonię
Image Alt

Misja

Naszą misją jest dawać siłę.

Misja

„Naszą misją jest dawanie siły.”
Discussing problems. Handsome troubled upset man sitting on the sofa and holding his hands together while listening to his psychologist
Dystonia word cloud concept on grey background.

Wizja

„Stać się wiodącym ośrodkiem pomocy w Europie Środkowo-Wschodniej, realnie wpływającym na poprawę milionów chorych.”

Dobroczynność

To słowo jest dla nas kluczem. Dobroczynności uczymy się codziennie i przez całe swoje życie. Budujemy środowisko ludzi, dla których dobroczynność jest ważnym elementem życia.
The word CHARITY written in vintage letterpress type.