Widget Image
Fundacja Pomocy Chorym na Dystonię
Image Alt

O Fundacji

Naszą misją jest dawać siłę.

Kim jesteśmy i jak działamy?

Nieugięci – Fundacja Pomocy Chorym na Dystonię

Fundacja powstała z inicjatywy Liwiusza Misiaszka, który sam jest dotknięty od 2012 roku dystonią ogniskową. Wspólnie ze wspaniałymi lekarkami ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Panią Doktor Małgorzatą Dec-Ćwiek oraz Panią Profesor Joanną Perą, a także fizjoterapeutami Sebastianem Walczykiem oraz Marcinem Kubalą ze Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska postanowili stworzyć organizację realnie wpływającą na stan pacjentów dotkniętych dystonią w Polsce.

Celami Fundacji są:

1. Niesienie pomocy i wspieranie osób dotkniętych dystonią oraz ich opiekunów.
2. Pozaszkolne formy edukacji mające na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa dotyczącej dystonii.
3. Popularyzacja wiedzy na temat dystonii poprzez współpracę z środkami masowego przekazu.
4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne wsparcie osób dotkniętych dystonią.
5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej.
6. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.
7. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
8. Działalność na rzecz edukacji i zwiększania aktywności zawodowej osób dotkniętych dystonią poprzez współpracę z instytucjami oraz firmami.
9. Działalność na rzecz lepszego prawodawstwa i rozwiązań infrastrukturalnych poprzez współpracę z organami prawodawczymi, administracją rządową i samorządową.
10. Zwiększanie dostępności diagnostyki, terapii, rehabilitacji, wsparcia psychologicznego oraz leków refundowanych poprzez współpracę z NFZ, szpitalami specjalistycznymi, jednostkami specjalistycznymi oraz firmami farmaceutycznymi.
11. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wydawnictwa, handlu, szkoleń, marketingu oraz innych usług specjalistycznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
2. Rzecznictwo interesów osób chorych na dystonię.
3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Nasz Zespół

Liwiusz Misiaszek

Prezes Zarządu

Ukończył Ekonomię Stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej.

Współwłaściciel firm branży turystycznej i konsultingowej.

Członek zarządu małopolskiego oddziału Inicjatywy Firm Rodzinnych, członek Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie oraz członek Polsko-Arabskiego Klubu Społeczno-Gospodarczego.

Od 5 lat chory na dystonię ogniskową. Pomysłodawca i założyciel fundacji.

Jego ambicją jest stworzenie organizacji charytatywnej mającej realny wpływ na tworzenie systemu leczenia oraz pomocy chorym na schorzenia neurologiczne.

Prywatnie pasjonat nart i kitesurfingu. Z zamiłowania podróżnik.

Dr n. med. Małgorzata Dec-Ćwiek 

Członek Zarządu

Specjalista neurolog, w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej, ukończyła studia na wydziale lekarskim Collegium Medicum UJ w Krakowie, doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice i Katedrze Neurologii, Collegium Medicum UJ w Krakowie, gdzie aktualnie pracuje.
W 2010r. odbyła staż naukowo-kliniczny pod kierunkiem prof. Jensa Volkmanna w Klinice Neurologii w Kilonii, w Niemczech. W 2015r. odbyła staż naukowo-kliniczny pod kierunkiem prof. Kailasha Bhatii, w Centrum Leczenia Chorób Układu Pozapiramidowego w Klinice Neurologii Uniwersytetu w Londynie.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Ruchu (ang. The Movement Disorder Society).

Główne zainteresowania naukowe i zawodowe to choroby układu pozapiramidowego, leczenie toksyną botulinową oraz leczenie neuromodulujące. Od wielu lat prowadzi Poradnię Chorób Układu Pozapiramidowego oraz Przykliniczną Poradnię Leczenia Toksyną Botulinową.

Swoją wiedzę i umiejętności wciąż poszerza na licznych kursach i zjazdach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Marcin Kubala

Członek Rady Fundacji

Magister Fizjoterapii, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej.

Swoje zainteresowania zawodowe wiąże z fizjoterapią neurologiczną, neurochirurgiczną, ortopedyczną (pourazową oraz pooperacyjną) i anestezjologiczną. Pracuje również z pacjentami bólowymi stosując najnowocześniejsze metody postępowania fizjoterapeutycznego. Ceni sobie pracę w zespole interdyscyplinarnym, łatwo nawiązuje kontakty międzyludzkie.

Swoje szczególne zainteresowania kieruje ku szeroko pojętej medycynie osteopatycznej, co wiąże się z ciągłym kształceniem w tej dziedzinie wiedzy.

Aktualnie zatrudniony na stanowisku Koordynatora Zespołu Fizjoterapeutów w Szpitalu Św. Rafała w Krakowie firma Scanmed S.A.

Członek Sądu Koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Członek Zarządu Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.

Członek Rady Nadzorczej Fundacji Nieugięci – Fundacja Pomocy Chorym Na Dystonię.

Prywatnie zapalony kucharz kuchni śródziemnomorskiej i miłośnik dalekich podróży, które z chęcią realizuje na własną rękę. Człowiek, który nie boi się wyznaczać sobie ambitnych celów, oraz wie jak je z pasją realizować.

Sebastian Walczyk

Członek Rady Fundacji

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1997-2001). Po zakończeniu edukacji akademickiej, rozpoczął pracę w Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie. W latach 2005-2006 studiował, a potem pracował w Kaiser Foundation Rehabilitation Centre w Vallejo, Kalifornia (USA). Interesuje się narciarstwem alpejskim, turystyką górską oraz filmem.

Wykwalifikowany terapeuta manualny, terapeuta metody PNF, Cyriax, ukończył z sukcesem wiele kursów podyplomowych z zakresu fizjoterapii ortopedycznej i neurologicznej w Polsce i zagranicą.

Od 2015 r. Instruktor koncepcji PNF, prowadzi szkolenia dla fizjoterapeutów i lekarzy w całej Polsce. Obecnie studiuję osteopatię (FICO, 2015). Od 2006 r. prowadzi w prywatną praktykę fizjoterapeutyczną, z pacjentami ortopedycznymi i neurologicznymi.

„Od lat pracuję z pacjentami z zaburzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi, często są one spowodowane urazami, brakiem aktywności fizycznej, złymi nawykami. Niebagatelne znaczenie ma tutaj zrównoważona dieta i higiena życia.

Partnerzy: