Widget Image
Fundacja Pomocy Chorym na Dystonię
Image Alt

Nasza pomoc

Pomagamy!

Diagnostyka, terapia, leki refundowane.

Profesjonalni rehabilitanci, wybór odpowiednich metod, szkolenia rehabilitantów.

Cykliczne spotkania, platforma wymiany doświadczeń, eventy specjalne.

Profesjonalni psycholodzy, terapia psychologiczna, samoświadomość choroby.

Wspieranie racjonalnego prawodawstwa, współpraca z firmami, współpraca z PFRON.

Współpraca z środkami masowego przekazu, panel specjalistów, badania naukowe.