Widget Image
Fundacja Pomocy Chorym na Dystonię
Image Alt

Zaangażuj się

Wspieraj Fundację Pomocy Chorym na Dystonię.

Fundacja wspomaga 6 obszarów:

  1. Leczenie: zwiększanie dostępności diagnostyki, terapii, leków refundowanych poprzez współpracę z NFZ, szpitalami specjalistycznymi, jednostkami specjalistycznymi oraz firmami farmaceutycznymi.
  2. Fizjoterapia: nowoczesne metody i dobre praktyki.
  3. Grupy wsparcia: rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne wsparcie osób dotkniętych dystonią.
  4. Wsparcie psychologiczne: zwiększanie dostępności wsparcia psychologicznego poprzez współpracę z jednostkami specjalistycznymi.
  5. Aktywizacja zawodowa: działalność na rzecz edukacji i zwiększania aktywności zawodowej osób dotkniętych dystonią poprzez współpracę z instytucjami oraz firmami.
  6. Edukacja: pozaszkolne formy edukacji mające na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa dotyczącej dystonii.

Dokonaj wpłaty lub zostań wolontariuszem!

Cenimy sobie w równym stopniu ogromną pracę oraz nawet najmniejsze wpłaty na rzecz Fundacji. Dzięki Wam możemy lepiej realizować cele statutowe i pomagać wszystkim, którzy tego potrzebują.

Możesz wpłacić darowiznę na rzecz:

Nieugięci – Fundacja Pomocy Chorym na Dystonię

Konto PLN w MBANK O/Kraków:

86 1140 2004 0000 3102 7744 3695

Konto EUR w MBANK O/Kraków:

42 1140 2004 0000 3812 0637 7545